FÖRENINGEN SPIRAN

Konstförening i Göteborg sedan 1927